تعاونی مسکن کارکنان سازمان فرهنگی هنری
وبلاگی برای ثبت و به اشتراک گذاشتن نظرات و خبرهای تعاونی مسکن سازمان فرهنگی
 

به نظر شما شیوه کار و توانایی هیئت مدیره جدید تعاونی مسکن چگونه است؟

و آیا می توانند دو پروژه هشتگرد و مروارید شهر منطقه 22  را به سرانجام برسانند؟

نظرتان در مورد مبالغ اعلام شده جدید برای پروژه مروارید شهر چیست؟

 

  قوانین:

لطفاً از نوشتن مطالب نامربوط خودداری فرمایید. مطالب را بر اساس سند و مدرک ارائه فرمایید و نام و نام خانوادگی خود را هم بنویسید.یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 :: نويسنده : اعضای تعاونی مسکن