وبلاگی برای ثبت و به اشتراک گذاشتن نظرات و خبرهای تعاونی مسکن سازمان فرهنگی

قابل توجه اعضای محترم پروژه مروارید شهر

اعضاء و هیئت مدیره محترم تعاونی مسکن سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

با سلام و احترام

همانگونه که مستحضرید، اخیراً هیئت مدیره جدید تعاونی مسکن سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در موارد متعددی ، حضورا ، تلفنی یا در سایت تعاونی ، اقدام به دعوت  اعضاء جهت امضاء الحاقیه قرارداد نموده است و همزمان پیشنهاد فروش واحد را به عضو ( نمایندگی یا به نفع چه شخص یا اشخاص ) را مطرح می نماید.

با توجه به اظهارات و اقدامات هیئت مدیره جدید که ظاهرا برای حل مشکل و تسریع در اجرای پروژه ، اقدام به کاندیداتوری و تقبل مسئولیت نموده اند اما  بتدریج از حالت یک گروه مدیریتی متعهد و دلسوز به یک گروه طلبکار و تهدید کننده تغییر حالت داده اند، لازم است با بررسی اسناد و مدارک و تاریخچه اقدامات ، علت اینگونه اظهارات را تحلیل نمود و قانونی یا غیر قانونی بودن آنها را مورد کنکاش قرار داد.

1. تعاونی مسکن کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مانند سایر تعاونی های مسکن جهت استفاده از کلیه منابع و فرصتهای موجود برای حل معضل مسکن کارکنان که شاید از روش های معمول قادر به تامین مسکن نبودند، اعلام موجودیت نموده و با عضوگیری در صدد طرح ریزی و شروع پروژه هایی نظیر هشتگرد و مروارید شهر نموده است.

2. هیئت مدیره قبلی تعاونی ظاهرا با بررسی کلیه امکانات موجود نظیر تامین زمین از شهرداری تهران و وام های قابل استفاده ، پروژه ای را در محدوده زمین های شهرک پژوهش در ضلع جنوبی بزرگراه همت به صورت یک مجتمع 200 واحدی طرح ریزی و بعنوان پروژه مروارید شهر اعلام نمودند.

3. قاعدتا اقدامات هیئت مدیره در برآوردها و طرح ریزی پروژه شامل ، طراحی، برآورد مواد و مصالح مورد نیاز، زمان لازم جهت خرید مصالح ، تهیه گانت چارت اجرایی و هزینه اجرا در طول زمان 48 ماه و تخمین و برآورد تاثیر تورم در افزایش هزینه ها در طول دوره اجرای پروژه ، قبل از اعلام عمومی و تهیه فرمت قرارداد و اعلام به اعضاء انجام گردیده و با کنترل های لازم به اعضاء جهت اعلام آمادگی و واریز قسط اول هزینه برآوردی و متعاقبا امضاء قرارداد فروش واحد بین اعضاء و تعاونی در محضر در اسفند ماه 1390 پیگیری و کامل گردید.

4. فعالیتهای اجرایی پروژه تحت مدیریت هیئت مدیره قبلی تعاونی قبل از امضاء قرارداد شروع و بعد از آن با تجهیز کارگاه ظاهرا با جدیت و پیگیری دنبال گردید.

5. طبق قرارداد، این هیئت مدیره و هر  هیئت مدیره‌ی  بعدی ، متعهد است طبق صراحت ردیف 6-7 قرارداد فیمابین ظرف 48 ماه پروژه را به اتمام رساند.

6. در حال حاضر هیئت مدیره جدید تعاونی، مدتی است که خلاف قانون و قرارداد اقدام به تهیه الحاقیه‌ای نموده و پنهان و آشکار اعضاء را تهدید می نماید که می بایستی این الحاقیه را امضاء نمایند و قرارداد قبلی لغو گردد.

معلوم نیست مطابق چه قانونی این هیئت مدیره به خود اجازه می دهد که از زیر انجام تعهدات که قراردادی قانونی پشتوانه آن است ، سرباز زند ضمنا این هیئت مدیره در کلیه مذاکرات مطرح می نماید که اگر قادر به پرداخت مطابق الحاقیه جدید نیستند پس بفروشید یا به شراکت گذاشته شود آیا مگر این هیئت مدیره نماینده اعضاء نیست و اگر هست پس  در این پیشنهاد فروش ، نمایندگی چه کسی و یا کسانی را به عنوان خریدار به عهده دارد.

7. در یک برآورد کلی، آنچه منطقی است این است که هیئت مدیره جدید با رعایت مفاد قرارداد فیمابین اقدام به اتمام کار نماید و پروژه را در سال 1394 تحویل نماید در صورتیکه کار با هزینه های برآوردی تکمیل نگردیدِ از تبصره 5  موجود در قرارداد استفاده نموده و حداکثر تا 25 درصد مبلغ قرارداد آنهم با ارائه دقیق صورت هزینه ها و اعمال مدیریت صحیح بر هزینه ها و فقط صرفا بر اساس تورم مازاد بر تخمین اولیه بر مبلغ کل قرارداد افزوده و مطالبه نماید.

اکنون افزون بر موارد فوق مطرح شده شبهات یا سئوالاتی نیز به صورت ذیل مطرح است که پاسخ به آنها جهت روشن شدن ذهنیت  هیئت مدیره محترم و اعضاء مفید خواهد بود.

الف: هیئت مدیره جدید که خود متعهد به تعهدات هیئت مدیره قبلی است اکنون از اجرای آن تعهدات سرباز می زند چه تضمینی وجود دارد که با پرداخت های مورد نظر گروه جدید کار تمام شود و اگر تمام نشد چه تعهدی است که هیئت مدیره بعدی مجددا مطالبه هزینه جدید نکند و این دور باطل ، با چه تضمینی اتفاق نمی افتد.

ب: اکنون طبق گانت چارت پیوست قرارداد حدود 70 درصد زمان اجرا سپری شده و قاعدتا همین میزان باید پیشرفت حاصل شده باشد چرا که اعضاء همواره تعهدات پرداخت وجوه خود را صد در صد انجام داده اند و بسا به گفته هیئت مدیره فقط 22 درصد پیشرفت داشته ایم و مستندات این نحوه حرکت و پیشرفت چیست و چرا ارایه نمی شود؟

ج: در طول دوره 33 ماهه گذشته پرداختی اعضاء چه مقدار و چگونه بوده است و آیا هیئت مدیره قبلی و فعلی بعنوان عضو پروژه  تعهدات خود را به موقع پرداخت کرده اند ، اسناد پرداخت چگونه است؟

د: چرا سایت تعاونی یک سایت غیر فعال و فاقد اسناد ، مدارک تخمینها و شرح هزینه کردها و معرفی پیمانکار ، یا پیمانکاران و تعهدات آنها و نحوه اجرا می باشد.

ه : اکنون مراحل پروژه نسبت به گانت چارت اولیه در چه مرحله ایی هستیم؟

و : آیا هیئت مدیره قبلی یا فعلی نسبت به برآوردها و نظارت براجرای عملیات و انعقاد قراردادها با پیمانکاران اشراف داشته  و دارد و اگر نداشته و ندارد با چه اهرمی این ضعف ها را جبران می کند به گونه ای که ضرری متوجه اعضاء نشود.

ز: آیا  کار به صورت کامل به یک پیمانکار واگذار شده  یا به پیمانکاران متعدد، و اگر پیمانکار یا پیمانکاران متعدد داریم چه کسی با چه سابقه‌ای بر کار آنان نظارت می کند.

ح : آیا هیئت مدیره جدید در هنگام تقبل مسئولیت برآوردی نسبت به نحوه اجرای باقیمانده کار و یا عدم توان اجرا داشته است؟

ل: اگر هیئت مدیره جدید برآورد جدیدی از کار دارد چرا منتشر نمی کند لیست این برآورد و صورت هزینه تفضیلی تا پایان قرارداد پروژه چگونه است؟

م : در حال حاضر  بر اساس چه برآوردی  لیست تفضیلی هزینه ها و پیش بینی اعمال هزینه در دوره با چه گانت چارتی، اعضاء باید به هیئت مدیره اعتماد کنند و در این مسیر سال آینده چه کسی پاسخگوی پیشرفت یا عدم پیشرفت است هیئت مدیره یا پیمانکار و یا ... ( ضمانت اجرایی قرارداد )

ی: آیا هیئت مدیره که خود کارمند سازمان و حقوق و مزایایی نظیر سایر اعضاء دارند، با چه برآوردی از درآمد اعضاء پیشنهاد پرداخت مبالغ جدید را دارند، و اگر تامین مبالغ ممکن نیست و پیشنهاد روشن دارند (به غیر از کارمندان سازمان) آیا هدفی خارج از مسئولیتهای خود دنبال نمی‌کنند و منفعت این اهداف چیست و چه ارتباطی با هیئت مدیره دارد.

ح: اگر اعضاء ، پرداخت های جدید را بپذیرند چه تضمینی وجود دارد که یکسال بعد هیئت مدیره فعلی یا بعدی مجددا اشتباه در اجرا یا مدیریت را بهانه قرار ندهد و مجددا درخواست پرداخت های جدید ننماید.

ط: چرا یک فرد حقیقی یا حقوقی متعهد قرارداد در مقابل هیئت مدیره یا اعضاء نمی شود؟

در پایان باید به موارد ذیل اشاره و پیشنهاداتی را طرح نمود:

هشدارها و تهدیدات هیئت مدیره جدید با توجه به قرارداد فیمابین غیر قانونی است و هر هیئت مدیره ای با توجه به ردیف 6-7 متعهد به تکمیل کار تا آبان سال 1394 می باشد و بنظر می رسد که تهدیدات هیئت مدیره جهت ازبین بردن قرارداد محکم و روشن فعلی است؛ به گونه ای که در سال آینده ، مدارکی در دست اعضاء برای طرح دعوی قانونی وجود نداشته باشد.

همچنین باتوجه به برابری کلیه اعضا تعاونی با یکدیگر، اعضا هیئت مدیره مراقبت نمایند تا از سمت سازمانی خود برای تقابل با اعضاء ( منتقد یا معترض ) استفاده یا به عبارت بهتر سوء استفاده نکرده و افراد را در سلسله مراتب سازمانی تحت فشار قرار ندهند.

مدیریت محترم تعاونی از رفتارهایی که به گونه‌ای بی اعتمادی را در پی داشته باشد، ( مانند استفاده از برخی چک اعضاء خارج از توافق ) خودداری نمایند .

لذا با توجه به تمامی شواهد که نشان دهنده عدم توان گروه مدیریتی هیئت مدیره جهت اجرای پروژه می باشد دو پیشنهاد مطرح می گردد:

1- اعضاء در نامه ای خطاب به ریاست محترم سازمان ، درخواست نمایند تا با استقرار یک تیم مدیریتی بر اجرا و هزینه پروژه نظارت و کسری مالی پروژه توسط سازمان تامین و در اجرا تسریع و از تاثیر تورم جلوگیری و در این امر خیرو خداپسندانه مدیریت سازمان مشارکت فعال نموده و در پایان پروژه و بر اساس اسناد واقعی پروژه از کارمندان مابه التفاوت را در قالب 25 درصد پیش بینی شده یا اعداد افزون تر، بنحوی معقول مطالبه گردد.

2- بر اساس تبصره 5 به اعضا پیشنهاد گردد تا در قالب 25 درصد هر مبلغی را می توانند جهت پیشرفت سریعتر پروژه، مازاد بر چک‌های قبلی پرداخت نموده و در مقابل متناسب با میزان پرداخت در الویت واگذاری قرار گیرند.

نگاهی به کلیه پروژه‌هایی که در کنار پروژه سازمان در حال اجرا هستند، نشان می‌دهد که راه دیگری برای اتمام پروژه متصور و معقول نمی‌باشد.

***  از اعضای محترم تعاونی مسکن خواهشمندیم نظرات و پیشنهادات خود را مطرح نمایند تا راهگشای پروژه گردد ***

[ دوشنبه دهم شهریور 1393 ] [ 13:8 ] [ اعضای تعاونی مسکن ] [ ]

یک توضیح

اعضای محترم توجه فرمایند آنطوری که بعضی ها دوست دارند القا کنند انتخاب اعضای کمیته نظارت بر تعاونی برای فروش پروژه انجام نشده و تنها جهت شفاف سازی مسائل مالی و بررسی عملکرد و توانایی هیئت مدیره برای ادامه پروژه است. وظیفه ای که هر یک از اعضاء به تنهایی هم می توانند انجام دهند و حق آنهاست. این کمیته منتخب جمع زیادی از اعضایی است که درخواست گزارش از هیئت مدیره داشتند و جوابی نشنیدند. جمعی که وقتی سوالی را در سایت تعاونی مطرح می کردند سوال آنها حذف می شد.

[ سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393 ] [ 13:11 ] [ اعضای تعاونی مسکن ] [ ]

نتیجه پیگیری هیئت نظارت جهت بررسی عملکرد هیئت مدیره تعاونی مسکن

اطلاعیه مهم کمیته نظارت بر عملکرد تعاونی مسکن:

با عنایت به تصویب تشکیل کمیته نظارت بر عملکرد هیئت مدیره تعاونی مسکن در پروژه مروارید شهر ، متاسفانه هیئت مدیره تعاونی همکاری شایسته ای با این کمیته ننموده و از ارائه اسناد مالی درخواستی طفره می روند. به همین منظور کمیته در نظر دارد جلسه ای جهت ارائه گزارش مالی به اعضاء پروژه و تصمیم گیری برای آینده پروژه برگزار نماید که متعاقباً مکان و زمان آن به اطلاع اعضاء می رسد.

[ دوشنبه بیستم مرداد 1393 ] [ 18:28 ] [ اعضای تعاونی مسکن ] [ ]

نتیجه پیگیری هیئت نظارت جهت بررسی عملکرد هیئت مدیره تعاونی مسکن

در تاریخ 93/5/14 هیئت نظارت بار دیگر به محل تعاونی مسکن مراجعه نمودند. در این روز تنها  اجازه دسترسی به برخی از اسناد به آنها داده شد.

بر اساس اسناد بررسی شده تا به حال چیزی حدود 17/5 میلیارد اعضا پرداخت کردند ولی تنها چیزی حدود 11/5 میلیارد هزینه شده است. شاید این مورد نیاز به بررسی دقیقتر اسناد داشته باشد.

قراردادی که در سال 90 با پیمانکار برای جوشکاری و اتصال آهن آلات پروژه بسته شده است حتی بالاتر از قیمت کنونی آن است.

آقای محمدنیا اجازه دسترسی هیئت به اسناد پرداختی اعضا برای مشخص شدن لیست بد حسابها و میزان بدهی آنها را ندادند و خواستند تا از اعضای هیئت مدیره اجازه این دسترسی را دریافت کنند.

[ چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393 ] [ 12:28 ] [ اعضای تعاونی مسکن ] [ ]

تماس اعضاء پروژه مروارید با یکدیگر

اعضای محترم پروژه مروارید از این پس در صورت عضویت در وایبر می توانند با یکدیگر در ارتباط باشند و  از نظرات و همفکری یکدیگر بهره ببرند.

[ دوشنبه سیزدهم مرداد 1393 ] [ 20:4 ] [ اعضای تعاونی مسکن ] [ ]

نتیجه پیگیری هیئت نظارت جهت بررسی عملکرد هیئت مدیره تعاونی مسکن

امروز 93/5/13 اعضای هیئت با حضور در محل تعاونی مسکن سازمان و دریافت برخی آمار مالی از آقای محمدنیا مطالب زیر را اعلام نمودند.

- شرکت پیام گستر راد صنعت  کار ساخت اسکلت فلزی در کارگاه و نصب آنها در محل پروژه را به عهده دارد

- در پروژه مروارید شهر کلاً 5/200/000  کیلوگرم آهن بکار خواهد رفت (52 تن)

- هزینه ساخت این مقدار آهن برج در کارگاه 38/298/000/000  ریال (کیلویی 7365 ریال) است

- هزینه نصب این مقدار آهن برج 9/958/000/000 ریال ( کیلویی 1915 ریال) است

 

این هیئت فردا نیز در محل تعاونی کار خود را ادامه می دهند.

 

از کلیه اعضاء درخواست می گردد که اگر پیمانکار یا سازنده ای مطمئن با قیمتی پایینتر از مبالغ قید شده سراغ دارند، از طریق نظرات همین پست و یا ارسال ایمیل به آدرس زیر اطلاع دهند:

taavoni.maskan.sazman@gmail.com

[ دوشنبه سیزدهم مرداد 1393 ] [ 20:0 ] [ اعضای تعاونی مسکن ] [ ]

نتیجه جلسه اعضای تعاونی مسکن در فرهنگسرای قرآن

 

در پی برگزاری جلسه اعضای پروژه مروارید شهر در فرهنگسرای قرآن ، اعضاء خواسته های خود در این پروژه مطرح کردند و در ادامه به بحث و تبادل نظر در مورد مشکلات پرداختند. در پایان طی صورتجلسه ای در دو برگ، چهار نماینده برای پیگیری خواسته ها و سوالات اعضاء از هیئت مدیره انتخاب گردیدند. سایر اعضاء در صورت تمایل به امضا و موافقت با آن و یا طرح سوالات دیگر می توانند درخواست خود را در قسمت نظرات همین پست و یا به ایمیل زیر ارائه فرمایند.
 
 
 

[ چهارشنبه یکم مرداد 1393 ] [ 13:17 ] [ اعضای تعاونی مسکن ] [ ]

نظر شما چیست؟

 

به نظر شما شیوه کار و توانایی هیئت مدیره جدید تعاونی مسکن چگونه است؟

و آیا می توانند دو پروژه هشتگرد و مروارید شهر منطقه 22  را به سرانجام برسانند؟

نظرتان در مورد مبالغ اعلام شده جدید برای پروژه مروارید شهر چیست؟

 

 

  قوانین:

 

لطفاً از نوشتن مطالب نامربوط خودداری فرمایید. مطالب را بر اساس سند و مدرک ارائه فرمایید و نام و نام خانوادگی خود را هم بنویسید.

[ یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 ] [ 12:46 ] [ اعضای تعاونی مسکن ] [ ]